آدرس: خیابان طیب روبروی پمپ بنزین نبش خیابان میرداماد آژانس مسافرتی میرداماد 

کد پستی :81367446931

تلفن ثابت(15خط):03132339000

فکس:03132336000

ایمیل:mirdamadagency@gmail.com

وب سایت:www.mir24.ir